Hvorfor SwipBox?

SwipBox er dit valg, hvis det skal være nemt for både dine kunder og din virksomhed - samtidig reducerer du dine driftsomkostninger.

Revolutionen af e-handelen har ændret både detail- og logistiksektoren med massiv vækst i mængden af pakker som konsekvens.

Kunderne forventer, at deres pakker bliver leveret til tiden - uden besvær, hvilket bliver en stadig større udfordring for alle led i forsyningskæden.

Levering af pakker har altid været afhængig af, at kunderne er hjemme for at modtage deres pakker fra kureren. Denne fremgangsmåde er ganske enkelt ikke længere bæredygtig; forgæves forsøg på levering er på én og samme tid forbundet med store omkostninger for kureren og med stort besvær for kunden.

SwipBox tilbyder en model bestående af en stabil, solid og komplet IT- og softwareløsning - dette er kombineret med en robust og enkel hardware.

Vi leverer alt det, du har behov for; fra kurer-checkpoints til notifikationer til dine kunder. Fra uddannelse af kureren og oplæring i vores webtool til et detaljeret KPI-overblik.

Hos SwipBox har vi solid erfaring inden for automatisering af pakkeudlevering. En erfaring vi udnytter til kontinuerligt og systematisk at udvikle og udbygge vores løsning. Kun på den måde kan vi leve op til vores ambition om at levere en omkostningseffektiv og nem løsning, for alle led i forsyningskæden.